Skip to main content
  • Protecting the flame mindfulness talk

Training 'Turning Towards the Climate Emergency Together'

Nieuwe data worden gepland

‘Ours is not the task of fixing the entire world all at once,
but of stretching out to mend the part of the world that is within our reach. 
Any small, calm thing that one soul can do to help another soul, to assist some portion of this poor suffering world, will help immensely. It is not given to us to know which acts or by whom, will cause the critical mass to tip toward an enduring good.’

~ Clarissa Pinkola Estes ~

Training 'Turning Towards the Climate Emergency Together' start 7 februari

De onrust in onszelf en in de wereld

Het is helemaal niet gek als je nu onrustig bent. Sterker nog: het zou gek zijn als je dat niet was. Het is heel onrustig in de wereld, en het voelt alsof we in een permanente crisis zitten. De onrust in de wereld weerspiegelt de onrust in onszelf. We leven dan ook in een verandering van tijdperk, waarin alles wat vanzelfsprekend is ter discussie komt te staan. Zo’n transformatieve verandering is veel ingrijpender, moeilijker en bedreigender dan ‘gewone’ verandering. Een transformatieve verandering is een diepe verandering en gaat over wezenlijk anders denken, handelen en organiseren. Dat vraagt het bijna onmogelijke van ons, namelijk om enerzijds het oude en vertrouwde los te laten, en anderzijds het nieuwe en onbekende te omarmen. Van nature doen wij dat liever niet. Ons brein is vanuit de evolutionaire ontwikkeling gericht op stabiliteit en continuïteit, maar als er vandaag de dag iets ontbreekt, dan is dat het wel. Toch is dat gebrek eens in de zoveel tijd nodig. Chaos en onrust zijn immers eigen aan de ontwikkeling van complexe systemen, zoals onze samenleving en economie. En niet in het minst: aan ons mensen. In de complexiteitstheorie is chaos de overgangssituatie tussen twee periodes van evenwicht. Het is de tussentijd, de tijd tussen ‘het is’ en ‘het zal’. Chaos is nodig om verder te komen in een transitie, en het betekent dan ook letterlijk de geboorte van iets nieuws. 

Rotmans, Jan. Omarm de chaos (Dutch Edition) (p. 4). Singel Uitgeverijen.

Canaries
Canaries were once used in coal mines to provide warning of toxic gas. When the birds died from breathing invisible poisons in the air, miners knew they were in danger and needed to act quickly. The massive decline in global bird populations tells us something
similar. Since, nearly three billion birds have died in North America alone. Scientists have commented that this staggering loss suggests the very fabric of North America’s ecosystem is unraveling. Happening throughout our whole world, it is not just ecosystems that are unraveling, but our social systems too.

Active hope, Joanna Macy and Chris Johnstone 2012, 2022

De illusie van machteloosheid.
Mensen kunnen zich niet voorstellen dat een ander systeem mogelijk is. Er wordt vaak gedacht dat individuen het systeem niet kunnen veranderen. Niet individuen moeten veranderen, maar het systeem moet veranderen.

Dit is een bekend misverstand!

Mensen maken systemen en systemen vormen mensen. Het werkt dus twee kanten op: structuren bepalen mede het gedrag van mensen, maar mensen kunnen ook structuren veranderen. In tijden van chaos worden systemen instabiel en kunnen systemen snel veranderen door het handelen van mensen.

Vrij naar Jan Rotmans. Omarm de chaos.

Twee vormen van hoop

Joanna Macy beschrijft twee verschillende vormen van hoop:
De eerste is hoop waarbij de uitkomst waar je op hoopt redelijkerwijs zou kunnen gebeuren. En als je het gevoel hebt dat iets buiten je bereik ligt, dat het niet gaat gebeuren, en dat je er weinig invloed op hebt, dan kun je er ook maar beter niet op hopen. Hoop als passief proces. Het is er of het is er niet en dat hangt zo’n beetje af van de kans dat dat waar je op hoopt ook daadwerkelijk gaat gebeuren.

De tweede betekenis van hoop, dat wat Joanna Macy actieve hoop noemt, heeft meer te maken met verlangen. Wat zou je graag willen dat er zou gebeuren? Dit is het startpunt waarin je een richting kiest en een verschil maakt, hoe klein ook. Deze actieve hoop wacht niet tot iets vanzelf gaat gebeuren, maar maakt dat je actief deelnemer wordt in het proces van het teweegbrengen van dat waar je op hoopt (of naar verlangt).

Actieve hoop is een oefening. Het is eerder iets dat je doet dan iets dat je hebt.
Het is een proces dat 3 stappen heeft:

1. Een helder zien van de realiteit
2. Bepalen wat het is waar we op hopen in de vorm van een richting die we op willen groeien of in lijn met de waarden waar we voor staan.
3. Stappen zetten om onszelf of de situatie in die richting te bewegen.

Actieve hoop heeft ook niet nodig dat we optimistisch zijn over de uitkomst. Zelfs als we ons hopeloos voelen kunnen we actieve hoop beoefenen. Het belangrijkste hier is onze intentie en de richting van ons handelen.
We houden ons niet bezig met dingen als ‘haalbaarheid’ en laten daar ook niet onze acties vanaf hangen. Zo kunnen we onze plek innemen in een transformatie die ons allemaal aangaat.

Training 'Turning Towards the Climate Emergency Together' start 7 februari

SeeTrue nodigt je uit voor een intensieve 7-weekse online training

  • Data: Nieuwe data worden gepland

  • Tijd: 19.00 - 21.30 uur

  • Kosten: 300 euro

  • Trainers: Rosie Dores en Nicola Redfern

In de traning worden we uitgedaagd om samen het pad te vinden en te bewandelen. Trainer Rosalie Dores zal ons begeleiden in het cultiveren van de innerlijke hulpbronnen die nodig zijn om moedig en creatief de enorme uitdagingen van onze tijd aan te gaan. 

Door ons naar onze zorgen te wenden, in plaats van lam geslagen te worden of weg te kijken, maken we ruimte voor vastzittende energie om te kunnen bewegen van machteloosheid naar geëngageerd empowerment. Samen zullen we vanuit verbinding manieren gaan ontdekken om gevoed, veerkrachtig en voldoende toegerust onze eigen oprechte respons te kunnen geven en tot actie komen, hoe klein ook.

Over de training 

  • De begeleiding is Engelstalig. Het werken in kleine groepen is in het Nederlands.

  • In de training wordt de relationele meditatiepraktijk van Insight Dialogue geintegreeerd met het werk van milieuactiviste en boeddhistische geleerde Joanna Macy.

  • De training omvat begeleide en relationele meditaties, educatief video- en audiomateriaal en korte optionele thuisoefeningen.

  • Deze training is een opmaat naar de Trainersopleiding waarin je opgeleid wordt deze training te kunnen gaan geven. De opleiding zal in september 2023 van start gaan. Meer informatie volgt.

Franca in gesprek met trainer Rosalie Dores

In onderstaande video is Franca Warmenhoven te zien in gesprek is met trainer Rosalie Dores. Rosalie Dores en Nicola Redfern ontwikkelden samen deze training. 

SeeTrue is er ook voor jou!

Breed aanbod

Kies tussen een groepstraining, een buddy training of een individuele training!

Ook online

Seetrue verzorgt ook online mindfulness trainingen

> 6000 deelnemers

Vanaf 2007 meer dan 6000 tevreden deelnemers

Professionele trainers

SeeTrue trainers zijn allemaal VMBN categorie 1 gecertificeerd

Scherp geprijsd

Je betaalt voor een mindfulness groepstraining max € 290. Meer info.